Reklamacje

Sprzedawca odpowiada za wady fizyczne produktu stwierdzone przed upływem dwóch lat od jego wydania.

Dla wszczęcia procedury reklamacyjnej konieczne będzie:

  1. Dostarczenie produktu wraz z dowodem zakupu na koszt kupującego na adres:
  •          SPORTPL Piotr Dutkiewicz, 59-220 Legnica, ul. Zamkowa 13-17
  •          PACZKĄ za pośrednictwem Poczty Polskiej lub innego kuriera. 

    Przesyłki wysłane listem poleconym nie są dostarczane do odbiorcy. Prosimy aby zwroty kierować wyłącznie paczką.

 

2. Prosimy o dołączenie formularza znajdującego się na dole strony oraz jak najbardziej dokładny opis reklamowanego produktu.

Reklamacje będą rozpatrywane w ustawowym terminie. 

Wyrażam zgodę na otrzymywanie newslettera

Sklepy internetowe Sellingo